Events

SUD BIJ VRATO
DATE DAY MONTH
29-10-2019 TUESDAY KARTAK SUD BIJ -2
28-11-2019 THURSDAY MAGSAR SUD BIJ -2
28-12-2019 SATURDAY POSH SUD BIJ -2
26-01-2020 SUNDAY MAH SUD BIJ -2
25-02-2020 TUESDAY FAGAN SUD BIJ -2
26-03-2020 THURSDAY CHAITRA SUD BIJ -2
25-04-2020 SATURDAY VAISHAKH SUD BIJ -2
24-05-2020 SUNDAY JETH SUD BIJ -2
23-06-2020 TUESDAY ASHADH SUD BIJ -2
22-07-2020 WEDNESDAY  SHRAVAN SUD BIJ -2
20-08-2020 THURSDAY BHADARVA SUD BIJ -2
19-09-2020 SATURDAY A.ASHO SUD BIJ -2
18-10-2020 SUNDAY DHWI.ASHO SUD BIJ -2
PUNAM VRATO
DATE DAY MONTH
12-11-2019 TUESDAY KARTAK SUD -15
12-12-2019 THURSDAY MAGSAR SUD -15
10-01-2020 FRIDAY POSH SUD -15
09-02-2020 SUNDAY MAH SUD -15
09-03-2020 MONDAY FAGAN SUD -15
08-04-2020 WEDNESDAY CHAITRA SUD -15
07-05-2020 THURSDAY VAISHAKH SUD -15
05-06-2020 FRIDAY JETH SUD -15
05-07-2020 SUNDAY ASHADH SUD -15
03-08-2020 MONDAY SHRAVAN SUD -15
02-09-2020 WEDNESDAY BHADARVA SUD -15
01-10-2020 THURSDAY A.ASHO SUD -15
31-10-2020 SATURDAY DHWI.ASHO SUD -15
SUBH AVSARO (ASHRAM RELIGIOUS PROGRAMES)
DATE DAY MONTH TITHI
30-01-2020 THURSDAY MAHASUD 5 (PACHAM) – VASANT PANCHAMI RAMDEVJI BHAGWAN PRAGTYA DIN
09-02-2020 SUNDAY MAHASUD-15(POONAM) DIVYA JYOTIPITH TATHA SANTVANI MODPAR GAUSHALA
21-02-2020 FRIDAY MAHAVAD -13 MAHASHIVRATRI AMARDHAM HATHIJAN
26-06-2020 FRIDAY ASHADH SUD 5 (PACHAM) PARAM PUJYA SANTSHREE LALBAPA JANMA DIVAS
05-07-2020 SUNDAY ASHADH SUD – 15 (POONAM) GURU POORNIMA AMARDHAM ASHRAM
10-07-2020 FRIDAY ASHADH VAD 5 (PACHAM) PARAM PUJYA SANTSHREE LALBAPA NIRVAN TITHI
RAMDEVJI BHAGVAN NA NAVRATRI UTSAV
19-08-2020 WEDNESDAY BHADARVA SUD-1 NAVRATRI PRARAMBH (JVARA STHAPAN)
26-08-2020 WEDNESDAY BHADARVA SUD-8 RAMDEVJI YAAG
27-08-2020 THURSDAY BHADARVA SUD-9 NOM NA NEJA POOJAN
28-08-2020 FRIDAY BHADARVA SUD-10 JVARA VISARJAN

We also celebrate festivals like – JANMASTAMI, RAMNAVMI, HANUMAN JAYANTI, DIWALI – NEW YEAR, ASHO SUD NAVRATRI.